Take away Bestil bord

Privatlivspolitik og bookingvilkår

1. Indledning

Bone’s arbejder altid for at beskytte og respektere dit privatliv – og det er altid vores intention og mål at behandle persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt. Med denne Privatlivspolitik ønsker vi at oplyse alle besøgende på vores digitale kanaler (herunder vores hjemmeside, Bone's Family Club, Nyhedsbrev, brugere af online betalingssider, Bone's Webapp, Bones Junior app og følgere på sociale medier m.m.) samt samarbejdspartnere, kunder og potentielle kunder, om hvilke personoplysninger der behandles af Bone’s Restauranter.

Vores ambition er, at dine personoplysninger behandles sikkert og korrekt med hensyntagen til passende teknisk sikkerhed og organisatoriske foranstaltninger. Det betyder, at vi benytter os af bruger- og adgangskontrol, firewalls, og at vi løbende uddanner vores medarbejdere i IT-sikkerhed, og at vores samarbejdspartnere deltager i at sikre datasikkerhed.

Behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder databeskyttelsesloven. Nærværende politik gælder for alle Bone’s koncernens restauranter.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer og i Bone’s Family Club også fødselsdato, og alder. 

Hvilken behandling af personoplysninger foretager Bone’s?

Alt, hvad Bone’s foretager sig med personoplysninger, betegnes som behandling, uanset om dette sker automatisk eller manuelt. Det gælder f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændringer, samling, læsning, brug, videregivelse af transmission, formidling, justering eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

2. Behandling af personoplysninger i Bone’s

2.1 Hvilke personoplysninger indsamles?

Når du besøger eller bruger vores hjemmesider, bruger vores apps og øvrige digitale kanaler eller kommunikerer med os via digitale kanaler eller telefonisk, indsamler vi oplysninger om dig. Vi registrerer og bruger forskellige typer af personoplysninger afhængigt af, hvilke produkter, kampagner eller services, du er interesseret i.

 • Grundlæggende personoplysninger – f.eks. dit navn, dine kontaktoplysninger og din fødselsdato.
 • Oplysninger om de services og produkter, vi leverer til dig, herunder hvordan du bruger dem og dine præferencer i den forbindelse.
 • Handelshistorik/handelsinformation

Bone’s har placeret såkaldte ”cookies” i flere af vores digitale kanaler. Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger den digitale kanal. Du finder yderligere oplysninger om, hvilke cookies Bone’s har placeret i de digitale kanaler, og om hvordan du sletter disse cookie i på dette link.

2.2 Persondata til tredjepart
Vi viderebringer ikke oplysninger til en tredjepart. Vi bruger ikke dine informationer til andre formål end de formål, som er beskrevet i denne Privatlivspolitik.

Bone’s kan benytte eksterne samarbejdspartnere/leverandører (og databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af Bone’s som for eksempel formidling af ordre i WEB SHOP, IT-hosting og markedsføringsaktiviteter.

Eksterne samarbejdspartnere til Bone’s er via databehandleraftaler underlagt samme krav til sikkerhed og pligt til beskyttelse som er anført i denne politik.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, når dine personoplysninger bliver brugt af andre end Bone’s, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Uanset om vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som har forretningssted i lande inden for eller uden for EU, har vi indgået aftaler med dem med henblik på at sikre, at deres niveau for persondatabeskyttelse lever op gældende lovgivning.

Såfremt det bliver aktuelt med samarbejdspartnere uden for EU (i tredjelande), vil der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger – herunder ved aftaler, som indeholder standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som er godkendt af EU-kommissionen og tilgængelige på EU-kommissionens hjemmeside.

Hvis du besøger eller kommunikerer med os via konti på de sociale medier, hvilket vil sige tredjepartsplatforme såsom Facebook og LinkedIn, kan Bone’s modtage oplysninger om din profil og dine interaktioner på tredjepartsplatformen fra leverandøren af denne.

Bone’s videregiver endvidere oplysninger til andre, når det er nødvendigt for at kunne opfylde aftaler med dig. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med ordreformidling, hvor Bone’s videregiver oplysninger til din bank for at kunne gennemføre en ordre.

2.3 Hvad er formålet med behandlingen af personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger om dig af flere årsager. De personoplysninger, som indsamles og behandles om dig, og som anført ovenfor under pkt. 2.1, behandles af Bone’s eller deres respektive data behandlere med henblik på at kunne tilbyde dig de bedste og mest vedkommende tilbud – og sortere mindre vedkommende informationer og kampagner fra. Det betyder, at vi registrerer og bruger dine personoplysninger med følgende formål:

 • At kunne sikre dig målrettede og vedkommende kampagner og tilbud.
 • At kunne kommunikere med dig i forbindelse med kontakt via online booking og bestillingssystemer, og konto på de sociale medier.
 • At kunne analysere og gruppere gæster og potentielle gæster efter valg, prioritering og præferencer, således at vi bedre kan målrette vores markedsføringsindsatser, anbefalinger, produktudbud/produktudvikling, tilbud og kampagner mm.
 • At kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre vores systemer, såsom nyhedsbreve, online bestilling mm.
 • Markedsføringsformål, herunder til markedsføring pr. post og e-mail.

For fremadrettet at kunne holde dig orienteret om kampagner, tilbud mm er vores service afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevante ændringer af dine oplysninger via link på vores hjemmeside eller kontakte os på Bones@bones.dk.
Dit samtykke er naturligvis frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os for udmeldelse. 

2.4 Retsgrundlag og berettiget interesse i behandling af personoplysninger

Bone’s behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler derfor kun dine personoplysninger i forbindelse med:

 • Det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, herunder besvare dine henvendelser til os.
 • Vi har et samtykke i form af din bekræftede indmeldelse.
 • Direkte markedsføring og ejerbogsoplysninger til investorforespørgsler. Vi registrerer og bruger kun dine personoplysninger, hvis vores formål klart vejer tungere end din interesse i, at vi ikke gør det.

3. Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe dit medlemskab opretholdes, og vi leverer en ydelse eller et produkt. Vi sletter dine personoplysninger, når der ikke længere er et aftalemæssigt grundlag for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i henhold til de forpligtelser Bone’s til enhver tid måtte være underlagt i henhold til gældende lovgivning og offentlige myndigheder som Skat og til interne revisionsformål, samt til sikring af dokumentation.

4. Sikkerhed i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger

Bone’s ønsker at sikre høj sikkerhed omkring beskyttelsen af dine personoplysninger, og vi har derfor relevante tekniske og it-sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod for eksempel uautoriseret adgang, ændring og tilintetgørelse.

5. Begrænsninger i forbindelse med udlevering af personoplysninger

Vi videregiver umiddelbart ingen oplysninger fra vores systemer og databaser, med mindre der måtte blive tale om oplysninger, som loven kræver, i form af indberetninger til myndigheder.

6. Adgang til dine personlige oplysninger og ret til at klage

Du har, i henhold til gældende lovgivning, ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode om adgang til de personoplysninger, som vi registrerer på dig. Endvidere kan du altid anmode om:

 • At få rettet forkerte personoplysninger.
 • At udtræde af Bone’s Family Club.
 • At få slettet dine personoplysninger, som behandles af Bone’s.

Såfremt du ønsker at foretage én eller flere af overstående tiltag, skal du rette henvendelse til bones@bones.dk eller registrere din udmeldelse via relevante links på hjemmeside og i nyhedsbrev.

7. Behandling af personoplysninger om børn

Bone’s indsamler kan via registrering af familiens medlemmer og deres fødselsdage have personoplysninger fra børn under 18 år – og det forudsættes at registrering sker med værges samtykke. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn har givet os personoplysninger uden forældre eller værges samtykke, kan du kontakte os på bones@bones.dk. 

8. Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål om, hvordan Bone’s behandler dine personoplysninger eller ønsker oplysninger og kontaktoplysninger om den dataansvarlige i Bone’s, er du velkommen til at kontakte os på bones@bones.dk eller via post til:

Att.: Bone’s Restauranter A/S, Dalgas Alle 3, 7400 Herning.

9. Klager til Datatilsynet

Hvis du vil klage over Bone’s behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon: 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk

10. Ændring af nærværende Privatlivspolitik

Vi opdaterer denne politik når vi skønner, der er behov for det, for eksempel når vi udbyder nye ydelser eller ændrede tilbud og funktioner. Den nyeste version af Privatlivspolitikken er altid tilgængelig på www.bones.dk.

11. Specifikt for Bone's Junior App

Bone’s Restauranter A/S har i samarbejde med Peasoup bygget ’Bones Junior’ universet herunder ’Bones Junior App’. Dette er en gratis app. Servicen er af Bone´s stillet til rådighed uden omkostninger til brug, som den er, til børn. Når du bruger appen, godkender du at vi indsamler og benytter data i relation til denne politik. Den information vi samler, bruges til at levere og forbedre tjenesten i fremtiden. Vi bruger eller deler ikke information til andet end beskrevet i privatlivspolitikken.

11.1 Indsamling af information og samt brug af tjenesten

For en bedre oplevelse, mens du bruger appen, kan vi kræve at du giver os visse personlige identificerbare oplysninger. De oplysninger som vi anmoder om, vil blive opbevaret af os og brugt som beskrevet i denne privatlivspolitik. Appen bruger tredjeparstjenester, der kan indsamle oplysninger, der bruges til at identificere dig. Link til privatlivspolitik for tredjepartstjenesteudbydere, der bruges af appen;

 • Google Play Services
 • Unity

11.2 Log Data

Vi informerer om, at når du bruger vores tjeneste, indsamler vi i tilfælde af fejl i appen, data og information (gennem tredjepartprodukter) på din telefon kaldet Log Data. Disse Log Data kan omfatte oplysninger såsom din enheds internetprotokol (”IP”), adresse, enhedsnavn, operativsystemversion, konfiguration af appen, når du bruger vores tjeneste, tidspunktet og datoen for brug af tjenesten og andre statistikker.

11.3 Cookies
Denne tjeneste bruger ikke "cookies" eksplicit. Appen kan dog bruge tredjepartskode og biblioteker, der bruger "cookies" til at indsamle oplysninger og forbedre deres tjenester. Du har mulighed for enten at acceptere eller afvise disse cookies og vide, hvornår en cookie sendes til din enhed. Hvis du vælger at afvise vores cookies, kan du muligvis ikke bruge nogle dele af denne tjeneste.

11.4 Service providers
Vi kan i enkelte tilfælde ansætte tredjepartsvirksomheder og enkeltpersoner af følgende årsager;

 • For at forbedre vores tjeneste
 • Til at levere tjenesten på vores vegne
 • For at udføre service-relaterede tjenester
 • For at hjælpe os med at analysere, hvor vores tjeneste bruges

Vi ønsker at informere brugere af denne tjeneste om, at disse tredjeparter har adgang til dine personlige oplysninger. Årsagen er at udføre de opgaver, der er tildelt dem på vores vegne. De er dog forpligtet til ikke at videregive eller bruge oplysningerne til andre formål.

11.5 Link til andre websteder
Denne tjeneste kan indeholde link til andre websteder. Hvis du klikker på et tredjepartslink, bliver du dirigeret til det pågældende websted. Bemærk, at disse eksterne websteder ikke drives af os. Derfor anbefaler vi, at du gennemgår fortrolighedspolitikken for disse websteder. Vi påtager os intet ansvar for privatlivspolitikker eller praksis på nogen tredjepartswebsteder eller tjenester.

11.5 Særlige vilkår i forbindelse med apps rettet mod børn og familier:
Vi overholder databehandlings politikken, samt Google Plays familiepolitik

Denne version er godkendt og offentliggjort 4. oktober 2022.